Region Östergötland

Den 20 – 23 maj besöker Europadomstolen Sverige för första gången på 20 år

[2018-05-23]

Europadomstolen kommer till Sverige för att besöka representanter i Högsta domstolen och förvaltningsrättsdomstolen samt justitiekanslern men även EU- och handelsminister Ann Linde och Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Besöket ska öka förståelsen mellan svenska domstolar och Europadomstolen och främja erfarenhetsutbyte och dialog.

Det var ca 20 år sist som Europadomstolen besökte Sverige och mycket har hänt sedan dess. Besöket som går av stapeln den 20 – 23 maj ska förnya dialogen mellan svenska domstolar och Europadomstolen och därmed främja erfarenhetsutbyte och förståelsen domstolarna emellan. Under besöket kommer Europadomstolen träffa representanter för Högsta domstolen och förvaltningsrättsdomstolen samt justitiekanslern men också andra juridiska organ. Även de svenska ministrarna Ann Linde, EU- och handelsminister samt Morgan Johansson, Justitie- och inrikesminister kommer ta emot domstolens representanter.

Besöket anses från Europadomstolens sida vara av extra relevans med tanke på att Storbritannien valt att lämna EU och den politiska utvecklingen i en del medlemsstater vilken riskerar att underminera dessa länder som fungerande rättsstater. Europadomstolens uppgift är att just arbeta för att säkerhetsställa medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer inom EU och fallen riskerar att bli fler med tanke på ovan nämnda politiska utveckling. Även den inre marknadens funktion som Europadomstolen arbetar för att främja kommer diskuteras under besöket.


Läs mer om besöket här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75