Region Östergötland

De är årets AT-handledare

Bilden visar Shiraz Qadar och Ulrica Stenhammar

[2018-12-19]

Nu har årets AT-handledarpris delats ut i de tre länsdelarna vid två olika ceremonier. Karin Happstadius, Cecilia Jennersjö, Cecilia Frank, Shiraz Qadar och Ulrica Stenhammar belönas av AT-läkarna.

Bilden visar Karin Happstadius och AT-läkare.

Med priset visar AT-läkarna att mottagarna är betydelsefulla för AT-utbildningen i allmänhet och den blivande legitimerade kollegan i synnerhet. Här är pristagarna med motiveringar:

Årets AT-handledare, östra Östergötland
Shiraz Qadar specialistläkare, kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset

Natten går tunga fjät, runt akutens gruva.
Ensam AT sitter där, patienten söker för snuva.
Se på vår tröskel står, vitklädd med yvigt hår,
Ja det är Shiraz, ja det är Shiraz.

Natten är utan knyst, men hör det piper
Sökarn ej längre tyst, paniken AT griper.
Men då är någon där, jag vet nog vem det är,
Han som ska firas, ja det är Shiraz.

Årets AT-handledare, östra Östergötland
Ulrica Stenhammar, distriktsläkare, Vårdcentralen Finspång

Nu vaken, primärvårdens Ulrika är här
Och natten mot morgonen vänder
Den skimrande kunskap i hjärnan hon bär
Och hoppet hos AT hon tänder.

Välkommen, du pedagogikens strålande mentor,
Du tröstande handledarinna
Då du visar för AT att det i mörkret finns gläntor,
Vi tycker du priset ska vinna!

Årets huvudhandledare i centrala och västra länsdelen:
Karin Happstadius, distriktsläkare vid Vårdcentralen Skäggetorp:

"Som kollega tar sig Karin alltid tid till engagerad handledning utan att någonsin ge intryck av att verka belastad, tvärtom så är Karin alltid på ett smittande gott humör. Det gäller även inför övriga yrkeskategorier på vårdcentralen; Karin är alltid glad, vänlig och hjälpsam.".

Årets handledarpris, Linköping:
Cecilia Jennersjö, medicinska och geriatriska akutkliniken, US-:

"Har en otrolig kunskap när det gäller koagulationsfrågor och VTE-sjukdom. Som kollega/konsult är hon alltid vänlig i sitt bemötande och visar passion för sitt område. En förebild som jag träffat som föreläsare (MSK LiM) och konsult. Hon passar dessutom på att undervisa sin yngre kollega varse sig det gäller basala eller komplexa frågeställningar."

Cecilia Frank, Psykiatriska kliniken Motala/Mjölby Motala 
"Cecilia är en mycket kunnig och kompentent psykiater samt handledare som sätter handledningen i första rummet. Dels för AT-läkare med fasta handledartider, men även oplanerat som dyker upp.
Cecilia tar sig tid, är pedagogisk och gör sitt yttersta för att hjälpa oss AT-läkare. Till råga på det är hon en mycket duktig kliniker."

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

 

 

Denna webbplats