Region Östergötland

Datum för Europaparlamentsvalet bestämt: 23-26 maj 2019

[2018-05-29]

I veckan blev det klart att Europaparlamentsvalet 2019 går av stapeln mellan den 23 och 26 maj 2019. Beslutet togs av rådet efter konsultationer med Europaparlamentet.

Enligt "Ectoral Act" från 1976 ska Europaparlamentsvalet hållas mellan torsdagen och söndagen i den första hela veckan i juni var femte år. Nästa år blir denna praxis omöjlig att genomföra och beslutet gällande datum har istället fått tas av rådet och Europaparlamentet. Rådsbeslut om datum har bara blivit nödvändigt under tre tidigare tillfällen, 1984, 1989 och 2014, men nu även en fjärde gång i och med valet 2019. Det nya datumet är satt till den 23-26 maj 2019 och blir därför tidigarelagt i relation till den praxis som återfinns i Electoral Act.

Europaparlamentsvalet genomförs för att välja ledamöterna i Europaparlamentet och är med ungefär 400 miljoner röstberättigade EU-medborgare ett av de största transnationella valen i världen. Valdeltagandet är dock lägre än i de flesta enskilda medlemsländers val och uppgick 2014 till 42,54 % vilket tyder på en starkt sluttande trend med tanke på att ca 60 % röstade i valet 1979.

Läs mer om beslutet kring valdatum här.

Läs mer om Europaparlamentsvalet på Nyhetssajten Europaportalen här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75