Region Östergötland

Dags att söka regionalt filmstöd

[2018-04-04]

Nu har filmskapare i Östergötland möjlighet söka regionalt filmstöd. Den 1 maj går ansökningstiden ut och som mest kan man få 50 000 kronor från Film i Öst.

Bild från dokumentärfilmen Händelser i Ydre

Två gånger om året delar Region Östergötland ut regionalt filmstöd till produktioner som spelas in i regionen. Nu utlyser Film i Öst årets första stöd. Det är framför allt kort spel- och dokumentärfilm som efterfrågas och även animation. Man kan också söka stöd för att utveckla ett manus. Ett trettiotal ansökningar brukar det komma in, så det är hård konkurrens om medlen.

Vad är det då som avgör om en film ska få stöd? Filmutvecklare Boel Zetterman betonar att man försöker titta på kvalitativa aspekter, exempelvis att det är ett genomarbetat manus. Om det gäller en dokumentärfilm är det bra att redan ha filmat karaktärer och platser och satt ihop en pilot som är cirka tre minuter lång. Roliga, sorgliga, gripande filmer efterfrågas.

"Beröra och väcka känslor"

– Filmens uppgift är ju ändå att beröra och väcka känslor och tankar, säger Boel Zetterman.

Till sin hjälp har Film i Öst även externa lektörer som inte har någon anknytning till Östergötlands filmliv. Inför deras läsning skalas allt bort som kan visa på upphovsmännens eller -kvinnornas genus. Lektörerna läser bara berättelserna och vet alltså heller inte om någon är känd eller okänd i branschen.

– Det började vi med förra sökomgången och det var så bra att vi fortsätter med det, säger Boel Zetterman.

Deadline för att söka regional filmstöd är den 1 maj. Sedan följer en hektisk period då alla på Film i Öst och lektörerna går igenom manus och filmidéer flera gånger. Besked om vilka som får stöd ges i slutet av maj. Som mest kan man få 50 000 kronor i filmstöd.

Film i Öst är en del av Region Östergötlands enhet för kultur och kreativitet, som verkar för spridning av kultur i hela regionen.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 77 85