Region Östergötland

Dags att söka klinisk forskarbefattning

[2018-02-01]

Nu har ansökningsperioden öppnat till de nya kliniska forskarbefattningarna i Region Östergötland. Befattningarna kan sökas av medarbetare i vården i Region Östergötland, indelade i professionerna läkare, legitimerade vårdyrken och naturvetare eller annan examen. Sök senast den 1 april.

Bilden visar en forskare i laboratoriemiljö.

De kliniska forskarbefattningarna kombinerar kliniskt arbete i vården med forskning, och finansieras av Region Östergötland.

– Syftet är att stimulera klinisk forskning och undervisning inom region Östergötland. Ytterst handlar det om att utveckla och erbjuda patienterna förbättrade och välfungerande metoder för diagnostik, vård och rehabilitering, säger Björn Gerdle, tf forskningsdirektör i Region Östergötland.

Kliniska forskarbefattningar är en befattningskonstruktion med tjugo procent av arbetstiden avsatt för forskning, och tio procent för undervisning. Befattningen är tidsbegränsad till tre år med möjlighet till tre års förlängning.

De kliniska forskarbefattningarna finns på två nivåer.

– På den första nivån är målet att den disputerade forskaren ska bli docent, det vill säga en självständig och drivande forskare. På den andra, mer seniora nivån är målet att forskaren ska få stöd till att utvecklas till en ledare för en större forskargrupp och kunna vara aktuell i framtiden för tjänster som lektor eller professor, säger Björn Gerdle.

Om ansökan:

Ansökningsformulär finns i Research Web via Regionen Östergötlands webbplats. Alla söker i konkurrens med andra inom sin profession.

Ansökningsformulär finns för klinisk forskarbefattning, nivå 1 och nivå 2, samt ett förlängningsformulär. Nivå 1 är för disputerade medarbetare som ännu inte uppnått docentur, och nivå 2 är för medarbetare som uppnått docentur och vill komma vidare med sin forskning.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28