Region Östergötland

Dags att söka årets miljöpris för studenter

[2018-05-31]

Studenter som läser miljövetenskap har nu åter chansen att söka Region Östergötlands pris för examensarbeten som har en koppling till regionens miljöarbete.

Region Östergötlands miljöpris för studenter delas ut för andra året. Det vänder sig till den som läser miljövetenskap vid universitetet och skriver ett examensarbete som kan bidra till Region Östergötlands miljöarbete. Syftet är att uppmuntra till idéer som kan vara till nytta i regionens arbete med miljö, resurseffektivitet och hållbarhet. Priset kommer att delas ut till examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå inom miljövetenskap. Vinnaren belönas med 20 000 kronor, andrapristagaren med 10 000 kronor och tredjepristagaren med 5 000 kronor.

– Förra året fick vi in flera spännande bidrag och vi fortsätter därför att dela ut priset. Det är värdefullt att vi får ta del av idéer som kan bidra till att utveckla Region Östergötlands miljö- och hållbarhetsarbete, säger Hanna Axelsson, verksamhetsutvecklare vid Region Östergötlands miljö- och säkerhetsenhet, och ansvarig för arbetet med miljöpriset.

Miljö- och säkerhetsenheten erbjuder studenterna hjälp med förslag på uppsatsområden och annat stöd under arbetets gång.

– Arbetena kan handla om hälso- och sjukvård men även om stödverksamheter som fastighet, IT, upphandling och avfallshantering, för att ta några exempel, säger Hanna Axelsson.

Bidragen ska skickas in senast den 15 september. Examensarbetena ska vara godkända innan de kan vara med och tävla. Vinnarna koras i december. Läs mer om priset och hur man söker via länken till höger på sidan.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88