Region Östergötland

Capio tar över vården i Motala

[2018-01-30]

Capio Movement AB tar över ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten vid Lasarettet i Motala. På tisdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta Capio Movements anbud.

Ortopedi, kirurgi och anestesi har sedan 2009 drivits i privat regi vid Lasarettet i Motala. Avtalet med den nuvarande leverantören Aleris Specialistvård Motala AB löper ut i september 2018 och under hösten genomförde Region Östergötland därför en ny upphandling av verksamheten. Och på tisdagen blev det klart vilken leverantör som får uppdraget från och med 1 oktober. Då beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att anta anbudet från Capio Movement AB.

–  Capio Movement kom etta, både när det gäller kvalitet och pris, i den utvärdering som regionens tjänstemannagrupp har gjort, berättar Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

–  Capio är en av de ledande vårdleverantörerna i Europa och Norden och driver sjukvårdsverksamhet på många platser i landet. Så vi är trygga med att det är en stor och mycket seriös leverantör som kommer att ge vård med hög kvalitet i Motala även fortsättningsvis.

Löper på fyra år

Den upphandlade verksamheten i Motala omfattar ungefär 190 miljoner kronor per år. Avtalet kommer att löpa under fyra år med möjlighet att förlänga två perioder om vardera två år. I dag arbetar cirka 130 personer på Aleris.

–  Den medicinska kvaliteten på Aleris i Motala är mycket hög och det beror på effektiva processer och hög kompetens hos medarbetarna, säger Kaisa Karro.

I upphandlingen har Region Östergötland ställt krav på att en ny leverantör ska samverka med den tidigare i frågan om personalövergång.

Två anbud

 Två anbud hade kommit in i upphandlingen, ett från Capio Movement och ett från nuvarande leverantören Aleris. 

– Det finns inte många leverantörer som kan ta så här stora och komplexa uppdrag, det handlar om ett fåtal i Sverige. Och kraven har varit hårda i upphandlingen, så det har krävts en hög kvalitet för att över huvud taget kunna lämna anbud. Utgångspunkten har varit att vi ska få så mycket vård som möjligt för invånarna i Östergötland till hög kvalitet.

Upphandlingen vid Lasarettet i Motala omfattar ortopedi, kirurgi, anestesijour, operationssalar samt sterilverksamhet. Övrig verksamhet som exempelvis annan slutenvård, akutvård och psykiatri drivs i egen regi av Region Östergötland.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88