Region Östergötland

Byggstart Sverige - Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

[2018-01-30]

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Från Region Östergötland, en av konferensens medarrangörer, är höghastighetsjärnvägen och finansieringen av denna en avgörande fråga för konkurrenskraft, arbetsmarknad och tillväxt.

– Den nya höghastighetsbanan kommer att betyda mycket för Östergötland. För oss är det viktigt att finansieringen blir långsiktigt hållbar samtidigt som vi vill öka takten på byggandet. En färdigställd Ostlänk kommer att innebära en ekonomisk tillväxt i länet vilket gynnar såväl företagen som invånarna, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Sverigeförhandlingen föreslog att höghastighetsjärnvägen ska finansieras genom statliga lån via Riksgälden. Regeringen har tidigare slagit fast att en ny stambana inte ska skiljas ut från andra infrastruktursatsningar, men infrastrukturministern säger sig nu vara villig att "vända på alla stenar" för att hitta en ekonomiskt ansvarstagande väg framåt. Det finns en rad olika förslag på alternativa finansieringsmetoder.

Brett spektrum idéer

Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, under moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

Konferensen Byggstart Sverige 2018 arrangeras av Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan och Europakorridoren.

För mer information, kontakta:
Anders Bäckstrand, enhetschef samhällsenheten

Andra webbplatser