Region Östergötland

Bulgarien nytt ordförandeland i EU:s ministerråd

[2018-01-15]

Bulgariens ordförandeskap i EU:s ministerråd har inletts med start den 1 januari. Under de kommande 6 månaderna kommer Bulgarien att leda rådet med mottot ”enade stå vi starka”.

Under hösten har Estland burit ordförandeskapet i EU:s ministerråd men från och med årsskiftet är Bulgarien ordförande. Bulgarien har valt mottot "enade stå vi starka" som ledord för den kommande perioden, samma motto som också finns på Republiken Bulgariens statsvapen. Under våren fram till den 1 juni har fyra huvudområden lyfts fram som viktigast i rollen som ordförandeland: Europas framtid och ungdomar, västra Balkan, säkerhet och stabilitet och den digitala ekonomin.
Det medlemsland i EU som har ordförandeskapet har ett speciellt ansvar i att driva rådets arbete framåt. Fokus ligger på att EU:s lagstiftning ska gå smidigt och i rätt riktning, att kontinuiteten i EU:s agenda ska säkras och att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsstaterna samarbetar. Ordförandelandet leder alla ministerrådsmöten. Utöver detta har ibland länderna med ordförandeskapet valt frågor som de är ledande inom eller som är extra viktiga för landet. Att Bulgarien väjer att prioritera västra Balkan och infrastruktur, digitalisering och bredband i den regionen är ett tydligt exempel.

Läs mer om Bulgariens ordförandeskap här: Bulgariens ordförandeskap

Läs mer om innebörden av ministerrådets ordförandeskap här: ministerrådets ordförandeskap