Region Östergötland

Brobygge mellan primärvården i Sverige och Rumänien

[2018-11-26]

Hur fungerar primärvården i Rumänien? Den frågan ställde sig Internationella medicinska programmet (IMP) efter att allt fler rumänska EU-migranter bosatt sig i Sverige. I slutet av oktober reste representanter från två rumänska vårdcentraler till Östergötland, där de bland annat fick besöka Vårdcentralen Skäggetorp i Linköping.

Bilden visar gruppen utanför vårdcentralen Skäggetorp.

Vårdcentralerna Gradinari och Slatina ligger regionen Olt i Rumänien. Därifrån kommer de flesta rumänska EU-migranter som flyttat till Sverige. Representanter från IMP, Vårdcentralen Skäggetorp och biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har flera gånger besökt vårdcentralerna i Olt de senaste åren. I oktober flög doktor Georgeta Geodescu, sjuksköterska Elena Doina Mozoc och hälsokoordinator Anca Balcesu till Sverige.

– Målet var att fortsätta dialogen om framtidens samarbete och skapa en bild av hur hälso- och sjukvården fungerar i Region Östergötland, berättar Ruhije Hodza-Beganovic, verksamhetschef på IMP.

Imponerade av den svenska primärvården

En av aktiviteterna under besöket var en presentation av Vårdcentralen Skäggetorp. Marina Larsson, verksamhetschef, visade verksamheten och pratade bland annat om patientmottagande, medarbetarnas ansvarsområden och hur man arbetar med kompetensutveckling på vårdcentralen. De rumänska gästerna var imponerade.

– På deras mottagningar jobbar bara en läkare och en sjuksköterska. På Vårdcentralen Skäggetorp är vi cirka 40 medarbetare med olika professioner som jobbar tillsammans, berättar Marina Larsson som tillsammans med sjuksköterskorna Karin Ankarlid och Anne-Britt Strannerklint även deltog i studiebesöket i Rumänien 2017.

Olika förutsättningar att följa riktlinjer

Förutsättningarna för den rumänska primärvården är bristande. Ett stort problem är att många patienter inte är listade på vårdcentralen, vilket leder till svårigheter för läkaren att skriva recept, följa vaccinationsriktlinjer och arbeta förebyggande med hälsa. Den utbredda analfabetismen, framför allt bland romer, är ett annat hinder i kommunikationen med patienterna. Det har bland annat lett till att många diabetiker har dåliga värden eftersom de har svårt att följa råd och ordinationer.

Marina Larsson känner till viss del igen utmaningarna från jobbet på Vårdcentralen Skäggetorp, som ligger i ett område med hög andel utrikesfödda. Hon fortsätter:

– Egentligen ser Sveriges och Rumäniens nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård ganska lika ut men vi har helt olika förutsättningar att följa dem. För mig som verksamhetschef blev det så uppenbart för mig vilken fantastisk vårdcentral Skäggetorp är och hur långt vi kommit i arbetet med bemötande, tillit, uthållighet, samarbete och teamkänsla.

Ger möjlighet att hantera flykting- och migranthälsofrågor

Snart ska IMP och vårdcentralerna i Skäggetorp, Gradina och Slatina höras igen och prata om hur man kan hitta eventuella fortsatta samarbetsformer.

– Vår gemensamma uppfattning är att ett samarbete ger oss bättre möjligheter att hantera flykting- och migranthälsofrågor i vårt eget samhälle, avslutar Ruhije Hodza-Beganovic.

Textansvarig: Hanna Olsson, nyhetsredaktionen, 010-103 25 64