Region Östergötland

Brännskadevård och patientstyrd sövning på SFAI-veckan

Bilden visar fyra personer i gula skyddsdräkter.

[2018-09-20]

Den här veckan samlas Sveriges anestesi- och intensivvårdsläkare i Linköping för kunskapsutbyte på SFAI-veckan. Här får besökarna bland annat höra mer om östgötska kompetensområden som brännskadevård, patientstyrd sövning och högisolering av patienter med farlig smitta.

Bilden visar ett arbetslag som tränar luftvägsvård.Bilden visar Peter Frykholm, Uppsala och Michaela Grundström från Linköping.

Det årliga mötet för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, SFAI-veckan, hålls på olika platser i Sverige varje gång. I år arrangeras den av Östergötlands narkosläkare i samverkan mellan Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det är ett möte med brett kliniskt och vetenskapligt innehåll, där man också kan nätverka och hitta sätt att samverka. Programmet har en tydlig lokal prägel där vi stolt kan visa de totalt 650 deltagarna mycket av det vi är duktiga på i Östergötland, säger Jonas Graf, narkosläkare och arrangör. De besökande kan välja på ett femtiotal sessioner, tre workshops, tre förkurser och ett antal möten.

Främst är det specialistläkare som kommer till SFAI-veckan men också specialistsjuksköterskor, ST-läkare och AT-läkare deltar. Kunskapsutbytet är en viktig del i yrket där mycket ständigt händer och vården behöver ges snabbt.

Patienter styr sin sövning

Brännskadevård, patientstyrd bedövning eller sövning (sedering), högisolering av svårt sjuka patienter med farlig smitta samt extremfysiologi hör till de områden där Region Östergötland har kommit långt.

– Både Vrinnevisjukhuset och Universitetssjukhuset arbetar framgångsrikt med patientstyrd sedering, som innebär att patienterna själva får styra sin nedsövning eller bedövning genom att trycka på en knapp. Vi ser att det ger en lägre läkemedelsanvändning när patienten själv reglerar sin dos, säger Jonas Graf.

Under veckan framträder 52 östgötska talare och många nationella gäster.

Etik i fokus

Eva Hannertz, narkosläkare från Uppsala håller ett heldagsseminarium om etik där man bland annat använder en simuleringsdocka och en skådespelare för att agera i etiskt utmanande situationer.

– Vi behöver ständigt utveckla oss i etiska frågor, som hur vi bemöter anhöriga eller framför svåra besked till patienter. Vi är nyfikna nya sätt att lära om etik, säger Jonas Graf.

Många av deltagarna arbetar med forskning och utveckling. I år finns 52 vetenskapliga postrar med på konferensen, vilket är ovanligt många. Östergötland bidrar med 12 postrar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28