Region Östergötland

Brännskadecentrum ackrediterat enligt internationell kvalitetsnorm

[2018-10-15]

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

Bilden visar brännskadevård.

Brännskadecentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping har ackrediterats av den europeiska brännskadeorganisationen (EBA). Hittills är det endast ett tiotal enheter i Europa som godkänts enligt denna kvalitetsnorm.

Ackrediteringen skedde i början av veckan, då två engelska representanter från European Burns Association (EBA) under en heldag besökte Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset (US) i Linköping. Under ackrediteringen utvärderades vården utifrån en rad olika kriterier. Det handlar bland annat om vårdkvalitet, arbetssätt, förebyggande arbete och forskning.

– Ackrediteringen är ett kvalitetsmått som visar att brännskadevården vid Universitetssjukhuset i Linköping tillhör toppskiktet i världen, säger Folke Sjöberg, överläkare och professor i brännskadevård vid US.

Brännskadecentrum blev med beröm godkänt inom flera områden. Bland annat för att överlevnaden bland patienterna är mycket hög.

"Hög livskvalitet"

– Våra långtidsresultat pekar också på en hög livskvalitet även hos patienter som vårdats för svåra brännskador. EBA lyfte också fram våra lokaler, som är i internationell toppklass. Konceptet med isoleringsrum med egen sluss är det många brännskadeenheter som inte kan leva upp till, säger Folke Sjöberg.

Ett tiotal brännskadeenheter i Europa, däribland i Schweiz, Tyskland, Frankrike och England, är ackrediterade enligt EBA:s norm, som bygger på den amerikanska brännskadeorganisationen ABA:s motsvarighet. I Sverige har även brännskadeenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ackrediterats. Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset har rikssjukvårdsuppdrag inom brännskadevård och tar emot patienter från hela landet.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88