Region Östergötland

Botniska korridoren föreslås bli inkluderad i de transeuropeiska näten för transport

[2018-06-20]

I samband med EU-kommissionens förslag om en ny långtidsbudget har en rad programförslag presenterats. Den 6 juni publicerades förslaget om Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, och i den nya budgeten samt programbeskrivningen inkluderas en ny svensk sträckning i de transeuropeiska näten för transport (TEN-T): Narvik/Uleåborg-Luleå-Umeå-Stockholm.

EU:s största investeringsinstrument på transportområdet är Fonden för ett sammanlänkat Europa med den främsta ambitionen att uppnå mål inom det transeuropeiska transportnätverket som ska stärka sammanlänkningarna mellan medlemsländer. I TEN-T ingår bestämda stomnätskorridorer och Sverige inkluderas i den korridor som kallas "Scandinavian-Mediterranean" (ScanMed), med sträckningar som i dagsläget går från Sicilien ända upp till Örebro och Stockholm.

Ny sträckning sammankopplar Norra Skandinavien
Med det nya förslaget om CEF för åren 2021-2027 förlängs sträckan i Sverige upp till Luleå via Umeå och ända fram till Narvik i Norge. Förslaget överensstämmer inte med den svenska regeringens förfrågan om förlängning av korridoren från den 21 mars i år som även inkluderade sträckningen mellan Stockholm och Oslo via Örebro. Trots detta är EU-kommissionens förslag lovande för sträckan som täcker Botniska korridoren vilket kan innebära är en rejäl ökning för hur mycket av Sverige som kommer täckas in av korridoren. Just andelen som korridoren täcker används som motivering för kommissionens förslag: " Korridornätet i Sverige sträcker sig hittills endast till cirka 40 procent av järnvägsnätet. Den föreslagna förlängningen av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet kommer att anslutas till de svenska stomnätshamnarna i Luleå i Sverige och Narvik i Norge. Ingen av dessa hamnar ingår för närvarande i korridornätet. Föreslagen förlängning förutsätter växande betydelse för den arktiska politiken."

Flera svenska regioners EU-kontor har uttryckt sig positivt om förslaget eftersom de under flera års tid har samarbetat med Norska och Finska regionkontor för att få med den Botniska korridoren i ScanMed och för att koppla samman korridoren med Finlands korridor "North Sea-Baltic". Båda ambitionerna tycks bli verklighet genom förslaget då även sträckan i Finland föreslås gå från Helsingfors till Luleå.

Budgetförslag
Fonden för ett sammanlänkat Europa sträcker sig över tre övergripande delar: de transeuropeiska näten för transport, energi samt digitalisering. Totalt tilldelas de tre områdena en budget på 42,3 miljarder EUR vilket är en ökning från dagens 33,3 miljarder EUR. Trots den övergripande ökningen minskar stödet för transportdelen med 10 % på grund av på Storbritanniens utträde, minskningen påverkar den allmänna delen av programmet. Totalt får CEF-Transport 30,6 miljarder EUR och den allmänna delen 12,8 miljarder EUR. Denna allokering kommer även understödjas av Sammanhållningsfonden som kommer överföra 11,3 miljarder EUR till CEF. Ett nytt inslag i CEF blir satsningen på Militär mobilitet som ska stärka strategisk infrastruktur i försvarssyfte med totalt 6,5 miljarder EUR i tillgängliga medel.

Läs mer om det nya förslaget gällande CEF-förordningen här

Läs Annexet med information om nuvarande föreslagna sträckor i TEN-T här

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75