Region Östergötland

Blodflödesbaserad bedömning av hjärtsjukdom: "beyond the mainstream"

[2018-09-14]

På torsdag föreläser professor och överläkare Carl-Johan Carlhäll i Forskning i framkant.

Bilden visar Carl-Johan Carlhäll, överläkare och professor.

Hjärtat vidmakthåller ett blodflöde till kroppens alla organ. Dagens avbildningsmetoder för hjärtfunktionsbedömning utgår framför allt från hjärtats anatomi och inte blodflöde, trots att många sjukdomar har avvikande flöden i hjärtat som kan leda till hjärtskada. Forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland har utvecklat en metod som möjliggör 3D-mätning av hjärtflöden vilket kan bidra till bättre diagnostik och handläggning av patienter med hjärtsjukdomar i framtiden.

Föreläsare: Carl-Johan Carlhäll, överläkare och professor vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin och hälsa, LiU 
Tid: Torsdagen den 20 september, klockan 16.30–17.30.
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén, Universitetssjukhuset i Linköping.

Denna webbplats