Region Östergötland

Biomarkör kan förbättra behandlingar vid huvud-halscancer

[2018-01-04]

Katharina Tiefenböck-Hanssons doktorsavhandling söker efter biomarkörer som skulle kunna användas för att förutse behandlingseffekterna för enskilda patienter med huvud-halscancer. Hon ser att proteinet WRAP53β verkar lovande.

Begreppet huvud- halscancer beskriver cancer som uppstår någonstans i huvud- och halsregionen, till exempel i tunga, läppar och svalg. Långvarigt alkohol- och tobaksbruk är riskfaktorer som kan leda till cellförändringar och cancer. En annan viktig riskfaktor för denna typ av cancer är HPV-virus, som har blivit vanligare genom förändrade sexvanor. Beroende på var cancern sitter kan patienterna ha stora problem att tala, svälja och även andas.

– Vanliga behandlingar är kirurgi, strålning och i avancerade fall kemoterapi, men alla patienter blir inte hjälpta och en del försämras till och med under pågående behandling. Möjliga förklaringar till skillnaderna mellan patienter är muterade gener och förändrade proteinuttryck, säger Katharina Tiefenböck-Hansson, specialistläkare vid öron-näsa-halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

I avhandlingen söker hon efter biomarkörer som skulle kunna användas för att förutse behandlingseffekterna för enskilda patienter. Det skulle kunna leda till att behandlingarna kan individanpassas med bättre resultat. Resultaten visar att proteinet WRAP53β verkar lovande som biomarkör för effekt av strålning, men fler studier behövs.

Hypoxi kan påverka positivt

Katharina Tiefenböck-Hansson har också undersökt hur låg syrehalt (hypoxi) kan påverka behandlingseffekten. Hypoxi kan finnas i delar av tumörerna och det är väl känt att behandlingseffekten blir sämre i dessa fall.

– En av våra studier visar att hypoxi inte alltid behöver ge en negativ effekt utan i vissa fall kan påverka utfallet positivt vid vissa behandlingar, säger Katharina Tiefenböck-Hansson.

Textansvarig: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88

 

Avhandlingen "The impact of survivin, WRAP53β and hypoxia on treatment response in head and neck cancer" lades fram den 13 oktober av Katharina Tiefenböck-Hansson vid IKE, Linköpings universitet.