Region Östergötland

Beslut om resursfördelning inför 2019

[2018-09-25]

Nya läkemedel är ett prioriterat område när hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om resursfördelning inför 2019. Hjärt- och kärlsjukdomar, akut barnsjukvård, ögonläkemedel och diabeteshjälpmedel är några av de andra områden som får del av resurstillskottet.

Bilden visar en sjuksköterska som tar läkemedel från en hylla.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat om uppdrag och resursfördelning inför 2019. Denna gång handlar det om totalt 60 miljoner i extra resurstillskott till prioriterade sjukdoms- och behovsgrupper. Områdena har valts ut efter en inventering av behoven i dialog med företrädare för de olika verksamheterna.

Merparten av resurstillskottet, 37 miljoner kronor, går till läkemedelsområdet. En rad nya och effektiva men kostsamma läkemedel har lanserats de senaste åren.

– Genom satsningen vill vi att den utveckling som skett på läkemedelsområdet ska komma fler östgötar till del. Målet är att bidra minskat lidande och ökad livskvalitet och samtidigt till en mer jämlik vård över landet, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nya cancerläkemedel
Av läkemedelssatsningen går 13 miljoner kronor till nya cancerläkemedel. Läkemedel för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergi, diabetes typ 2 och ögonsjukdomar är också prioriterade.

Resten av resurstillskottet, 23 miljoner kronor, fördelas till en rad olika satsningar. Det handlar bland annat om automatiserad patologi som ska korta svarstiderna till cancerdiagnostik. En annan satsning omfattar fler geriatriker, vilket ska leda till att fler patienter kan få mobila vårdinsatser. Vid Vrinnevisjukhuset satsas 3 miljoner kronor för att öka kapaciteten att ta emot akut sjuka barn och vid Universitetssjukhuset i Linköping skapas ytterligare en intensivvårdsplats. Insatser för vuxna med autism förstärkts med 4 miljoner kronor och 7 miljoner kronor går till en satsning för att fler vuxna med diabetes typ 1 ska få tillgång till diabetespumpar och sensorer

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88