Region Östergötland

Beslut om plan för att bromsa kostnadsutvecklingen

[2018-03-07]

Regionstyrelsen har i dag fattat beslut om en handlingsplan för att bromsa kostnadsutvecklingen i Region Östergötlands verksamheter. ”Vi vill kunna garantera att våra invånare får den vård de behöver när de behöver den. En grundförutsättning för detta är att vi har koll på ekonomin”, regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Det preliminära bokslutet, som presenterades i slutet av januari, visar att underskotten i verksamheterna har fortsatt att öka under 2017. Sjukvårdens resultat är minus 372 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor sämre än budgeterat. Åtta av tio produktionsenheter redovisar större underskott än planerat. Regionledningen ser allvarligt på den ekonomiska utvecklingen och har intensifierat arbetet för att vända den.

I finansplanen som fullmäktige antog i november ingår ett sparkrav på 130 miljoner, vilket motsvarar 1 procent, för samtliga verksamheter och övergripande för regionstyrelsen. Utöver det ska ytterligare 137 miljoner kronor sparas in på gemensamma och övergripande områden.

– Vi vill kunna garantera att våra invånare får den vård de behöver när de behöver den. En grundförutsättning för detta är att vi har koll på ekonomin, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Flera åtgärdsplaner

Samtliga enheter inom Region Östergötland ska se över sin ekonomi och hitta sätt att effektivisera verksamheten. Flera åtgärder planeras för att dämpa kostnadsutvecklingen på kort sikt. Det handlar bland annat om anställningsstopp för administrativ personal, fortsatt stark restriktivitet kring anställning, minskad användning av bemanningsföretag, översyn över investeringar och restriktivitet vad gäller inköp.

Samtidigt ligger de långsiktiga strategierna utifrån målbilden om hälsa och vård i världsklass fast och arbetet för att utveckla hälso- och sjukvården fortsätter.

– Vi behöver hitta nya sätt att utföra verksamheten på. Det finns många sätt att minska kostnaderna utan att det påverkar vårdens kvalitet. Det handlar om att förbättra processer och utveckla verksamheten, säger Mats Johansson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88