Region Östergötland

Avtal med Capio om operationsverksamhet i Motala tecknat

[2018-10-31]

Region Östergötland har nu tecknat avtal med Capio Movement AB att bedriva ortopedi-, kirurgi- och anestesiverksamheten vid Lasarettet i Motala.

Bilden visar Lasarettet i Motala

Efter kammarrättens dom i målet är det nu klart att Capio Movement AB tar över operationsverksamheten vid Lasarettet i Motala.

Verksamheten har sedan 2009 drivits av Aleris Specialistvård i Motala AB. Avtalet har förlängts i två omgångar och löpte ut den 30 september i år.

I början av året meddelades tilldelningsbeslut i den upphandling som annonserades 2017. Enligt genomförd utvärdering bedömdes Capio ha lagt det mest fördelaktiga anbudet avseende både pris och kvalitet.

Beslutet att teckna avtal med Capio har därefter överklagats till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten. Den sistnämna meddelade nyligen sin dom, som slår fast att Region Östergötland inte agerat i strid mot lagen om offentlig upphandling vid utvärderingen av inkomna anbud.

Det nya avtalet gäller i fyra år med möjlighet att förlänga i två perioder om två år vardera och börjar gälla i april 2019. Region Östergötland har förlängt avtalet med Aleris till den 31 mars och arbetar nu med att förbereda övergången.

– Det är en väl fungerande verksamhet och Region Östergötland har haft ett mycket gott samarbete med Aleris. Nu arbetar vi för att det ska bli en smidig övergång till den nya leverantören Capio och vi förväntar oss även i fortsättningen en god vård med hög kvalitet , säger regionrådet Kaisa Karro (S).

Verksamheten kommer i och med det nya avtalet att få en tydligare inriktning mot planerade operationer. Det blir mer dagkirurgi och även fler operationer totalt.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88