Region Östergötland

Avgift för sen avbokning från den 1 januari

Bilden visar en kvinna med en surfplatta.

[2018-12-20]

Från den 1 januari 2019 gäller en ny tidsgräns för avbokning av besök. Avboka senast 24 timmar innan besöket. Om du avbokar senare får du betala en avgift på 200 kronor för uteblivet besök. Det gäller även för avgiftsfria besök och om du har frikort.

Under perioden januari till och med november 2018 uppgick antalet uteblivna besök i vården i Östergötland till drygt 58 000.

– Avboka alltid besök i vården i god tid. Då kan någon annan få din tid, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Du kan avboka på telefon eller genom att logga in på 1177.se och använda e-tjänsten "av- och omboka tid" hos mottagningen eller vårdcentralen det gäller.

Vissa besök är undantagna från tidsgränsen. Det gäller besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och till ungdomsmottagning eller ungdomshälsa. Ungdomar under 20 år i vuxenpsykiatrin eller beroendevården kommer inte heller att debiteras.

Avgift för uteblivet besök får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

Avgiften för sen avbokning gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland och hos de privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården där Region Östergötlands patientavgifter gäller.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28