Region Östergötland

Årsredovisningen för 2017 klar

[2018-04-27]

Nu är Region Östergötland årsredovisning för 2017 fastställd. Den sammanfattar regionens verksamhet och ekonomiska resultat under det gångna året.

Bilden visar årsredovisningens framsida.

Årsredovisningen fastställdes i veckan efter politisk debatt i regionfullmäktige finns att läsa och ladda ner på Region Östergötlands webbplats. Inom ett par veckor kommer en tryckt version som går att beställa genom regionens informationslinje på telefonnummer 020-24 25 26.

Årsredovisningen beskriver hur Region Östergötlands verksamheter har arbetat och presterat i förhållande till de politiskt satta målen inom fem olika perspektiven: samhälle, medborgare, process, medarbetare och ekonomi.

I en bilaga, Regionfakta 2017, redovisas detaljerad statistik inom olika områden.


Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88