Region Östergötland

Arbets-och miljömedicin bjuder in till vårmöte i Linköping

Bilden visar en man och en kvinna i arbete.

[2018-01-30]

Hur skapas ett långt och friskt arbetsliv, rörelselyft på arbetsplatserna och hur kan fler återgå till arbete efter sjukskrivning? Det är några punkter på programmet på Arbets- och miljömedicins vårmöte som i år arrangeras i Linköping den 25-27 april.

Konferensen riktar sig till personer som är intresserade av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Det kan vara medarbetare inom företagshälsovård, hälso- och sjukvård, arbets- och miljömedicinska enheter samt HR-konsulter, chefer och fackliga företrädare.

– Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande, med seminarier och föreläsningar. Vi tar också upp teman som rör hur ny kunskap kan implementeras och komma till nytta i verkliga livet, säger verksamhetschef Bengt Ståhlbom

Nationella föreläsare

Flera nationellt kända föreläsare medverkar, bland dem professor Maj Lis Hellénius som pratar om rörelse och mat och kopplingen till hjärtkärlsjukdom, och skådespelaren Morgan Alling som föreläser om mobbning i arbetslivet tillsammans med Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Professor Magnus Svartengren och docent Lydia Kwak, föreläser om hälsokontroller på löpande band - hur uppnår vid god effekt av dem? Det finns också miljömedicinska frågor på konferensen som till exempel handlar om miljöövervakning, buller och kemikalier i miljön.

Variation i arbetet

Ett annat intressant ämne är variation i arbetet och hur vi kan få ett rörelselyft för arbetslivet.

– Det finns många arbetsmiljöåtgärder som vi kan göra för att få en sund arbetsmiljö, där vi får variation i fysisk och mental belastning på jobbet. Vi behöver ge arbetslivet ett rörelselyft, att också skapa möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning till arbetet, säger Charlotte Wåhlin, ergonom och forskare på Arbets- och miljömedicin i Linköping.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 25-27 april, Konsert & Kongress i Linköping. Föreläsare presenteras under våren på arbets- och miljömedicinbloggen (se länk till höger).

Vill du presentera ett pågående projekt eller förbättringsarbete? Skicka in ditt bidrag senast den 19 februari. Anna-Lena.Hällsten@regionostergotland.se