Region Östergötland

Arbetet med EU:s långtidsbudget efter 2020 inleds

[2018-01-17]

Den första debatten om framtidens långtidsbudget i EU efter 2020 har genomförts. Som ett första steg har EU-kommissionen släppt en serie av samråd för att ta reda på vad som ska prioriteras i budgeten framöver. Det slutgiltiga förslaget på budgetens utformning väntas i maj 2018.

EU:s långtidsbudget bestämmer den maximala summan för vad EU ska spendera inom varje område varje år under 5 år framåt. Den tidigare budgeten sträcker sig mellan 2014-2020 och nu har arbetet med den framtida långtidsbudgeten inletts. Diskussionen påbörjades dock redan förra våren då kommissionen publicerade sin vitbok om EU:s framtid samt ett reflektionspapper om de framtida finanserna. Båda dokumenten speglade kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal till unionen i september där han underströk att "EU behöver en budget som matchar dess framtida ambitioner och utmaningar". En stor utmaning i budgetprocessen är att EU måste finansiera mer initiativ med mindre medel, framförallt eftersom Storbritannien kommer lämna EU inom en snar framtid.

Som ett första steg i denna utmanande process har kommissionen publicerat ett flertal samråd där medborgare kan lämna synpunkter på långtidsbudgeten i relation till olika politikområden. Dessa samråd ska vara klara den 8 mars och sedan tas i beaktning innan kommissionen offentliggör sitt slutgiltiga förslag på budgeten i maj. Samråden finns samlade via länken nedan och några av de mest övergripande samråden finns att läsa om på EU-kontorets hemsida.

Läs mer om processen med långtidsbudgeten här: Budgetprocessen

Läs reflektionspappret om EU:s framtida finanser här: Reflektionspapper 

Läs mer om samråden här: Samråd – långtidsbudgeten