Region Östergötland

Arbeten vid ingång 71 på Universitetssjukhuset i Linköping

[2018-01-25]

Från den 22 januari till och med den sista augusti renoveras innergården vid ingång 71 på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Arbetet kan periodvis innebära begränsad framkomlighet vid ingången.

Renoveringen består av markarbeten och bygge av trädäck för LAH.En mobilkran kommer under perioder att stå uppställd på området för att lassa och lassa material, vilket kan begränsa framkomligheten fram till ingång 71 och vid vägen till parkeringen. Detta kommer att vara periodvis, enstaka dagar och några timmar åt gången under byggtiden.

Se karta med ingångsnummer på US i Linköping >>>