Region Östergötland

Arbeten på Hälsovägen vid US i Linköping

[2018-08-28]

Den 29 augusti, klockan 12.00–16.00 är det begränsad framkomlighet på Hälsovägen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Ett körfält kommer att vara avstängt och trafikvakter kommer att dirigera trafiken.

Avstängningen beror på att en byggnadsställning på området ska tas ned. Fram till mitten av september kommer fler arbeten att pågå på området i samband med att projektet med att bygga en gångbro över Hälsovägen avslutas. Det rör sig bland annat om fasadarbeten och städning av arbetsområdet. Dessa påverkar dock inte framkomligheten för trafik.