Region Östergötland

Antibiotika minskar i öppenvården

[2018-05-04]

I mars låg Region Östergötland för första gången under 300 antibiotikarecept per 1000 invånare under de senaste 12 månaderna. – Det är ett steg i rätt riktning, och trenden visar att öppenvården skriver ut färre antibiotikarecept än för ett par år sedan, säger Morgan Edström, apotekare i Region Östergötlands Strama-arbete.

Bilden visar antibiotikapiller.

 Eftersom många bakterier är på väg att bli resistenta mot vanliga antibiotika gäller det att hushålla med kurerna. Annars tappar de effekt och fungerar inte i framtiden. Vissa typer av antibiotika är starkt i riskzonen eller har redan slutat fungera.

Statistiken för Östergötland visar både på en minskning av antalet recept och på vissa typer av antibiotika. När mätningarna startade 2010 förskrevs cirka 350 recept per 1000 invånare och år. I den senaste mätningen var de 296 recept, jämfört med 306 samma tid för ett år sedan.

– Det är en positiv utveckling och stor uppmuntran att det går åt rätt håll. Vi ser också en minskning av rätt typer av antibiotika. Men vi är långt från målet och fortsätter att arbeta med att minska förskrivningen, säger Mats Foldevi, Strama-ansvarig läkare i primärvården i Östergötland.

Minskningen syns speciellt i öppenvården. Primärvården står för 50 till 60 procent av antibiotikaförskrivningen i Östergötland. Utmaningen för läkarna är att se när en patient behöver få antibiotika, till exempel vid luftvägsinfektioner som kan yttra sig på många olika sätt.

– Det handlar om att lära sig diagnoser där antibiotika gör liten nytta, då patienten blir frisk snart ändå. Vi behöver tänka på att använda antibiotika vid rätt tillfällen och inte förbruka chansen att använda antibiotikatyper i framtiden, säger Mats Foldevi.

Lättare följa utvecklingen

Han ser att resultaten har förbättrats när primärvården nu får rapporter om förskrivningen på vårdcentralsnivå och individnivå. Det har blivit lättare för allmänläkarna att både följa utvecklingen på den egna vårdcentralen och se hur den ligger till jämfört med andra.


Textansvarig:
Maria Carlqvist, 010-103 76 28