Region Östergötland

Söderbergska priset till Markus Heilig

[2018-04-03]

Psykiatriprofessor Markus Heilig har tilldelats Söderbergska priset i medicin för sin forskning om alkoholism. ”Jag är otroligt hedrad”, säger han.

 
  Markus Heilig

Markus Heilig är föreståndare för Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, vid Linköpings universitet och överläkare vid psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Han tilldelas Söderbergska priset i medicin 2018 på en miljon kronor för sina "viktiga forskningsinsatser för förståelsen av affektiva sjukdomar och alkoholism".

– Jag är otroligt hedrad, men också väldigt ödmjuk, säger Markus Heilig till Svenska Läkaresällskapet när han får besked om priset. Det mesta av vårt arbete återstår. Men jag hoppas priset kan rikta strålkastarljuset på beroendepatienternas behov, och möjligheterna att möta dessa genom forskning.

"Haft stor betydelse"

Enligt priskommitténs ordförande har Heiligs forskning haft stor betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård.

Mats Ulfendahl är forskningsdirektör i Region Östergötlands, ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation och en av ledamöterna i priskommittén.

– Ett pris med det här anseendet och av den här storleken har mycket stor betydelse inte bara för mottagaren utan också för att uppmärksamma framstående medicinsk forskning, säger han till Svenska Läkaresällskapet.

Priset delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse i samarbete med Svenska Läkaresällskapet.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85