Region Östergötland

Anläggningsarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

[2018-02-15]

Den 19 februari-1 juni pågår markarbeten ner mot Sandbäcksgatan på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Karta

Arbetet omfattar anläggning av en ny utemiljö vid entrén till avskedsrummet samt nya parkeringsplatser bakom hus 003. Området kommer att stängslas in under byggtiden.

Se kartor över Universitetssjukhuset i Linköping >>>