Region Östergötland

Ändrade öppettider i sjukhusentréerna

[2018-04-05]

Den 10 april får huvudentréerna på sjukhusen i länet gemensamma öppettider. Förändringen är ett led i arbetet för att öka säkerheten på sjukhusen.

Bilden visar receptionen på universitetssjukhuset.

Region Östergötland har sett ett behov av att öka säkerheten på länets sjukhus. Det sker bland annat genom att alla huvudentréer på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala får samma öppettider och att personalingångar hålls låsta dygnet runt.

– Vi vill att personal, patienter och andra besökare ska känna sig trygga i våra lokaler. Därför gör vi nu dessa förändringar, som innebär en mindre justering av huvudentréernas öppettider, säger Tomas Samuelsson, säkerhetsstrateg i Region Östergötland.

Från den 10 april kommer huvudentréerna att vara öppna klockan 06.30-19.30 måndag till fredag och klockan 08.00-19.30 på lördagar, söndagar och helgdagar.

Andra entréers öppettider justeras också så att de ligger inom ramen för huvudentréernas tider. Verksamheter som tar emot patienter på tider som ligger utanför sjukhusentréernas öppettider har egna system för att släppa in patienter och besökare, exempelvis porttelefoner.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28