Region Östergötland

Allt mer positiv inställning till EU

[2018-10-17]

En ny undersökning visar att rekordhöga 68 % av EU-invånarna tycker att deras land gynnas av medlemskapet. I Sverige har andelen ökat med 7 procentenheter till 73 % sedan senaste undersökningen som gjordes tidigare i april i år.

Om det hade varit en folkomröstning idag så skulle 10 % av svenskarna rösta för att gå ur EU, medan 83 % fortsatt skulle vilja vara kvar som medlemsstat. Nästan hälften av EU-medborgarna är nöjda med hur demokratin fungerar i EU, medan motsvarande siffra i Sverige är 61% och nästan 9 av 10 instämmer i påståendet "min röst räknas i EU". Undersökningen visar dock att hälften av EU-medborgarna inte är nöjda med vilken riktning EU tar.

Fler och fler européer och är medvetna om nästa års EU-val, och på frågan om vilka ämnen som borde prioriteras svarar svenskarna: 75% menar att åtgärder mot klimatförändringar och skyddet för miljön borde prioriteras. 69% tycker att främjande av mänskliga rättigheter och demokrati ska vara i fokus medan 54% menar hur EU bör fungera i framtiden ska ligga högst upp på agendan.

Undersökningen är gjord av Kantar Public som publicerar opinionsundersökningar om EU-medborgares åsikter på uppdrag av EU-parlamentet. Undersökningen är gjord i samtliga 28 medlemsstater, totalt har 27 474 personer deltagit i undersökningen varav 1 011 svenskar.

Mer om undersökningen går att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75