Region Östergötland

Alla sår kräver inte antibiotika

 Lena Serrander.

[2018-11-09]

Korrekt sårvård är viktigt för att undvika onödig användning av antibiotika. När Region Östergötland arrangerade sin årliga Stramadag den 8 november presenterades nya nationella riktlinjer för bland annat hudinfektioner.

Hanna Wickström

Bakteriernas resistens mot antibiotika ökar och det är ett stort problem, eftersom antibiotika är en förutsättning för behandling av många svåra sjukdomar och infektioner. Strama står för samverkan mot antibiotikaresistens och är ett nätverk som arbetar för en mer rationell användning av antibiotika i sjukvården.

I Region Östergötland arrangeras varje år en särskild dag för läkare i både primärvård och slutenvård där aktuella frågor och ny kunskap inom Strama-området diskuteras. Årets dag handlade om Läkemedelsverkets nya nationella riktlinjer för behandling av hud- och mjukdelsinfektioner. En av föreläsarna var Lena Serrander, överläkare i klinisk mikrobiologi på Universitetssjukhuset i Linköping.

- Det krävs inte antibiotikabehandling för alla sår, säger hon. Det är framför allt sår som är infekterade med streptokocker och stafylokocker som kan behöva antibiotikabehandling.

- Oftast är det lokal sårvård som gäller. Det räcker att lägga om, klippa bort död vävnad och behandla med exempelvis ättiksyrabad. Vi ska inte behandla med antibiotika i onödan.

Förutom Lena Serrander var även Hanna Wickström, medicinskt ansvarig läkare vid Sårcentrum i Blekinge, på plats för att föreläsa om "Utmaningen svårläkta sår".