Region Östergötland

Aktuellt i EU från ett östgötskt perspektiv

[2018-01-18]

Nu finns en färsk årsöversikt som ger en överblick över vad som är på gång i EU ur ett östgötskt perspektiv under 2018. Översikten fångar sådant som kan intressera olika aktörer i Östergötland.

Bilden visar årsöversikten

Ambitionen med årsöversikten är att i både stort och smått fånga vad som är på agendan inom EU. Detta inkluderar Europeiska kommissionens och övriga institutioners agendor, men även andra aktiviteter som bedöms kan vara av intresse för Östergötland. Årsöversikten omfattar även de processer som sträcker sig över flera år och som kan vara intressanta för östgötska aktörer att följa.

– Vi vill med denna översikt erbjuda en sammanställning av de möjligheter och utmaningar som EU-samarbetet erbjuder, som en aptitretare inför det kommande årets löpande och mer detaljerade kommunikation, säger Madeleine Koskull, chef för Region Östergötlands EU-kontor. Hon fortsätter:

– Vår förhoppning är att årsöversikten ska kunna bidra till att öka kunskapen om EU, och att östgötska aktörer blir ännu bättre rustade för att ta tillvara de möjligheter som finns till ny kunskap, erfarenhetsutbyte och påverkan i de sakfrågor som är relevanta för Östergötlands utveckling.

Textansvarig: Maria Carlqvist / Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88