Region Östergötland

Åkerbönan testas som närodlad mat

Bilden visar åkerbönor.

[2018-07-09]

Östgötsk falafel och bönpasta kan bli nya närproducerade rätter om ett regionalt utvecklingsprojekt faller väl ut. Nu odlas den proteinrika åkerbönan på försök i Vreta Kluster för att sedan testas av livsmedelsindustrin.

Bilden visar Per Ståhl.

I Östergötland är åkerbönor en populär fodergröda till både grisar och kor. Till människor finns färska gröna åkerbönor att köpa i livsmedelsbutiker i till exempel Storbritannien och Sydeuropa, medan man i Sverige hittills bara har skördat åkerbönor fullt mogna och torra till djurfoder

- Projektet undersöker nu om åkerbönan kan bli en ny ingrediens i närproducerade livsmedel för människor. Åkerbönan trivs bra i våra östgötska lerjordar, ger stabila skördar och är mer lättodlad att än de bönsorter som är vanligast till livsmedel i dag, säger Per Ståhl, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

15-tal sorter

Ett 15-tal sorters åkerbönor odlas nu fram på Östgötaslätten, och ska testas av olika livsmedelsföretag. Genom att förädla bönorna och producera livsmedel av dem ska projektet utvärdera vilka sorter som passar bäst för en storskalig livsmedelsproduktion.

– Materialet innehåller sorter med och utan tanniner, som ger en besk smak. Testerna får visa vilka sorter som passar för olika tillämpningar. En del av sorterna kan behöva processas före användning. Kockarna ska också testa olika recept. Falafel och bönpasta är möjliga användningsområden, produkter som vi till stor del importerar i dag. Kanske kan åkerbönan också passa i sallad när den har förädlats, säger Per Ståhl.

Mer närproducerad mat

Projektet är en del av den regionala livsmedelsstrategin som regionfullmäktige har antagit och som Vreta Kluster har uppdraget att koordinera. Målet är att öka både produktionen och konsumtionen av mat som är producerad i Östergötland och att skapa en hållbar livsmedelsproduktion. Baljväxterna har en kvävefixerande förmåga och är viktiga både för både jordbruket och ekosystemet.

– Det ska bli spännande att följa projektet som har en stor potential att förändra vad vi äter inte bara i Östergötland utan även i hela landet. I vår livsmedelsstrategi lyfter vi vikten av att vi tillsammans kan verka för ett livskraftigt Östergötland genom ökad innovation och utveckling inom livsmedelssektorn, säger Margareta Fransson (MP), regionråd i Region Östergötland.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28