Region Östergötland

Agenda 2030 – så har det gått

[2018-10-03]

Eurostat, EU:s statistikbyrå har i dagarna släppt en rapport som tar upp hur EU hittills lyckats att uppnå agenda 2030:s mål för en hållbar utveckling. Rapporten visar att EU har gjort störst framsteg gällande målen hälsosamma liv och välbefinnande (mål 3) och säkerställandet av kvalitetsutbildning (mål 4) samt ekonomisk överkomlig och ren energi (mål 7).

Rapporten "Suistainable development in the European Union – monitoring report on progress towards the SDGs in an EU-context – 2018 edition" släpptes den 18 september. I rapporten går det att läsa om de framsteg som EU har tagit under de senaste fem åren, mot att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling som är en del av Agenda 2030. De mål som EU gjort störst framsteg inom är hälsosamma liv och välbefinnande (mål 3), tillsammans med säkerställande av kvalitetsutbildning (mål 4), samt ekonomisk överkomlig och ren energi (mål 7).

Medan måttliga framsteg har gjorts på följande områden; skapa hållbara städer och samhällen (mål 11), att skapa förbättrade arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) samt bevarandet av ekosystem och biologisk mångfald (mål 15).

I mål 9 – industri, innovation och infrastruktur, vägs de positiva indikatorerna upp av de negativa, vilket betyder att framstegen är begränsade. De minskade bruttonationalutgifterna för forskning och utveckling, de minskade antalen patentsökningar som inkommit till European Patent Office (EPO) samt minskad delad användning av järnväg och inre vattenvägar vid exempelvis godstransport är exempel på negativa indikatorer som visas i rapporten.

I rapporten går det att utläsa ett misslyckande, nämligen ökad jämlikhet. Inom flera av EU:s medlemsländer har ojämlikheten ökat istället för minskat, vilket alltså betyder att EU har misslyckats med ett bryta den negativa trenden med växande ojämlikhet. Fyra mål har inte kunnat utvärderas på grund av otillräcklig data, dessa är; rent vatten och sanitet (mål 6), bekämpa klimatförändringar (mål 13), hav- och marina resurser (mål 14), samt fred och inkluderande samhällen (mål 16).
Rapporten finns att läsa här.

Textansvarig: Sebastian Björk +32 497 63 10 75