Region Östergötland

2018 års landsspecifika rekommendationer till medlemsländerna

[2018-08-15]

Den europeiska planeringsterminen avslutades den 13 juli och i och med detta presenterades 2018 års landsspecifika rekommendationer gällande den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och finanspolitiken i EU:s medlemsländer. Enligt rekommendationerna bör Sverige tackla hushållens höga skuldsättning och de höga bostadspriserna.

Varje år genomför rådet en sex månader lång övervakningsprocess av den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och finanspolitiken i EU:s medlemsländer. Processen, som kallas den europeiska planeringsterminen resulterar i landspecifika rekommendationer som ska främja medlemsstaterna genom att peka på positiva och negativa trender som länderna bör ta i beaktning.

Det EU-övergripande målet för årets rekommendationer är att medlemsländerna bör utnyttja den nuvarande gynnsamma ekonomiska situationen till att stärka motståndskraften i den egna ekonomin. På Kommissionens hemsida är det möjligt att läsa mer om det målet och om respektive medlemslands rekommendationer.

För Sverige är det tydligt att rådet vill varna för de höga bostadspriserna och bostadsmarknaden som i dagsläget beskrivs kunna skapa oordnad korrigering och drabba finanssektorn. Även den höga skuldsättningen för hushållen anses vara en risk som Sverige rekommenderas ta itu med genom att stegvis begränsa avdragsrätten för utgiftsräntor på bolån eller genom att höja fastighetsskatten.


Läs mer om 2018 års landsspecifika rekommendationer här.

Textansvarig: Rasmus Bergander +32 497 63 10 75