Region Östergötland

15 nya specialistundersköterskor är utexaminerade

Bilden visar ceremoni vid examen på sjukhust.

[2018-01-12]

I dag tog 15 nyutexaminerade specialistundersköterskor i anestesi- och operationssjukvård emot sina examensbevis på Universitetssjukhuset i Linköping. Det är den första kursen i en utbildning med riksintag som leder till en ny examen och yrkesroll. Alla har anställts på operationsavdelningar på olika ställen i landet.

Bilden visar den nya yrkesbrickan.Bilden visar kursdeltagarna.

Yrkeshögskoleutbildningen (YH) startade i Linköping för två år sedan och kursdeltagarna kommer från hela landet.

– Den snabba teknikutvecklingen och det nya teamarbetet ställer krav på kompetens som utbildningen ger. Det är ett lockande karriärssteg för undersköterskor, säger Karin Björnström Karlsson, kursansvarig och läkare vid anestesi- och operationskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Specialistundersköterskorna fick sina examensbevis under en ceremoni i Ljusgården, Norra entrén. De har gått Yrkeshögskoleutbildningen under två år på halvtid, som en påbyggnadsutbildning för undersköterskor. Utbildningen har växlat teori med praktik på operationsavdelningar, varvat med praktiska övningar och simuleringar.

Genom sin examen har de kompetens att arbeta på operationsavdelningar med både operationer och sövning tillsammans med de övriga i operationsteamet. De har även utbildning i operationsplanering och handledning och att bedriva utvecklingsarbete baserat på evidens.

Redan under utbildningen har samtliga studerande anställts på olika operationsavdelningar i landet.

Textansvarig: Maria Carlqvist, Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

 

Utbildningen har arrangerats av ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping i samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan och med stöd av Kommunal Öst samt Birgittaskolan/Linköpings kommun. Föreläsare har kommit från flera av regionens kliniker. En ny utbildningsomgång startar den 22 januari, där det finns platser kvar.Mer information i länken till höger.