Region Östergötland

132 miljoner i EU-medel till östgötska projekt

[2018-06-04]

Strukturfondpartnerskapet Östra Mellansverige har beslutat att tilldela fem östgötska projekt 132 miljoner i EU-stöd.

De östgötska projekt som har fått medel är:

* Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige, 46miljoner kronor (projektägare Region Östergötland)
* Reach, 19,9 miljoner kronor (projektägare Region Östergötland)
* Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan, 170 000 kronor (projektägare Energikontoret Östra Götaland)
*EVIKOMP, 20,1 miljoner kronor (projektägare Linköpings kommun)
*Drivbänk, 15,7 miljoner kronor (projektägare Samordningsförbundet Centrala Östergötland)

– Det är mycket glädjande att dessa viktiga utvecklingsprojekt har prioriterats. De syftar till att öka effektiviteten och förbättra matchningen på arbetsmarknaden samt att få fler unga i arbete, säger Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland.

Om Region Östergötlands projekt
Projektet Smart kompetens för industrin i östra Mellansverige syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom de östsvenska industriföretagen. Det ska också bidra till att öka tillgången till arbetskraft med rätt kompetens till företagen. Totalt deltar 58 företag och 4 649 anställda. Region Östergötland som projektägare kommer att driva projektet tillsammans med samverkansparter från Östra Mellansveriges samtliga län, Eskilstuna kommun, Karlskoga kommun, Region Uppsala Län och Region Västmanland.

Projekt Reach är ett integrationsprojekt för ungdomar mellan 15 och 24 år med invandrarbakgrund som riskerar att inte slutföra gymnasieutbildningen. Projektet syftar till att stödja ungdomarna att fullfölja gymnasieutbildningen så att de kan få jobb. De kommuner som ingår i projektet är: Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Ödeshög och Motala.

Dessutom får projektet "Växtzon 2" 47,2 miljoner kronor. Det ägs av Västerås Science Park men omfattar bland annat Science Park Mjärdevi, Lead i Östergötland, Vreta Kluster och Norrköpings Science Park.