Region Östergötland

10 miljoner för internationalisering och digitalisering till företagen i Östergötland

[2018-02-06]

Utveckling är viktigt för att stärka konkurrenskraften och öka tillväxten. Nu finns det möjlighet för företagen i Östergötland att söka pengar för att utveckla sin marknad internationellt eller genom en digital transformation.

Erbjudandet om Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering är en fortsättning av tidigare program inom samma områden. Totalt fördelas sammanlagt över 80 miljoner kronor till små och medelstora företag över hela landet. Stödet är till dem som vill bredda sin marknad internationellt eller som vill växa genom en digital transformation.

Insatsen riktar sig till företag som har 2 till 49 anställda och en årsomsättning på minst tre miljoner. Företagen kan söka stöd om 50 000-250 0000 kronor. Företagen ska själva medfinansiera sin insats med lika mycket pengar.

– De företag som tidigare deltagit i motsvarande program har utvecklats mycket väl och vuxit markant både när det gäller omsättning och antalet anställda. Sverige är starkt beroende av internationella affärer och effektiva digitala metoder. Det är ett måste för fortsatt tillväxt och utveckling. Med hjälp av affärsutvecklingscheckarna kan vi bidra till att företagen utvecklas snabbare och på så sätt stärker sin konkurrenskraft, säger projektledare Krister Wahlström på Almi Företagspartner i Östergötland AB.

I Östergötland samarbetar Tillväxtverket med Region Östergötland. Almi Företagspartner är projektledare för Affärsutvecklingscheckarna och bistår företagen med ansökan om stöd.

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Affärsutvecklingscheckarna är en del av Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling för små och medelstora företag. Insatsen är en fortsättning av tidigare program inom samma områden. Totalt omfattar Affärsutvecklingscheckarna över 80 miljoner kronor. Ansökningsperioden öppnar 1 februari 2018. Insatserna ska vara avslutade senast i oktober 2019.

Ytterligare information och ansökan: Krister Wahlström, Almi Företagspartner Östergötland, 013-200 761