Region Östergötland

Årets kulturstipendiater utsedda

[2017-08-23]

Nu har Region Östergötland utsett årets kulturstipendiater.

2017 års kulturstipendiater fastställdes av regionutvecklingsnämnden på onsdagen.

– Det är en spännande samling stipendiater som var och en på sitt sätt bidrar till att berika kulturlivet i Östergötland. Stipendierna är ett sätt att uppmärksamma deras arbete och stimulera till fortsatt utveckling, säger regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson (S).

Årets arbetsstipendium på 100 000 kronor går till Finn Vinter och Kristina Vinter, filmare

För att de lyfter fram ett svårt och förtiget ämne och gör det angeläget för ett stort antal.

Kultur- och utvecklingsstipendierna á 40 000 kronor tilldelas:

Kim Jansson, film

För att hon varsamt lyfter fram det stilla livet på en gård och ger oss en ovärderlig inblick i ett privat samliv.

Thomas Häggström, teater

För att han givit kroppsspråket ett ansikte som expressiv skådespelare i en spännande teatergrupp.

Hlif Torisdottir, bildkonst

För att hon på ett intressant och drabbande sätt för samman två tekniker och skapar skör porträttkonst.

Louise Berg, film

För ett synnerligen angeläget filmprojekt om mens och den skam som det än idag omgärdas av, samt för sitt arbete på egna bolaget Sibship där kulturen används som verktyg för att tillgängliggöra svåra samhällsfrågor.

Stipendiet på 50 000 kronor för nyskapande projekt tilldelas Inger Hasselgren och Sira Jokinen Lisse och deras projekt Världens mammor.

För ett angeläget integrationsprojekt där det textila hantverket skapar en arena för möten samt kommunikation oavsett språkkunskaper.

Stipendierna delas ut vid regionfullmäktiges sammanträde den 4 oktober.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010103 94 88