Landstinget i Östergötland

Visual Sweden vinnare i Vinnova-tävling– får 19 miljoner i statlig finansiering

[2016-03-11]

Visual Sweden, ett östgötskt initiativ för att främja innovation och regional tillväxt inom visualisering och bildanalys, är en av tre vinnare i Vinnovas tävling Vinnväxt och får 19 miljoner kronor i statlig finansiering under 2016-2019. Beslutet gäller den första etappen i en tioårig satsning.

År 2030 ska storstadsregionen Linköping-Norrköping vara en av Europas mest attraktiva innovationsmiljöer och en internationell nod för visualisering och bildanalys. Det är den övergripande tanken bakom Visual Sweden. Linköpings universitet, Region Östergötland, Mjärdevi Science Park och Norrköping Science Park, flera av de myndigheter som finns i regionen och ett 50-tal stora och små företag är delaktiga i initiativet.

– Det är fantastiskt roligt att den östgötska ansökan i stenhård konkurrens har utsetts till en av vinnarna. Alla involverade har lagt ner ett omfattande arbete kring ansökan och det finns ett stort engagemang inför den satsning som nu drar igång, säger regionrådet Anita Jernberger (L).

Tio års finansiering

De vinnande projekten får tio års finansiering, med målet att de ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer inom tio år. Den beslutade första etappen för 2016-2019 innebär cirka 19 miljoner kronor. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete. Visual Sweden-programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politisk och offentlig verksamhet.

Ökande efterfrågan

Utgångspunkten för Visual Sweden är att mängden data i världen utvecklas i en explosiv takt, samtidigt som det råder brist på användargränssnitt som gör att stora datamängder kan tas emot och omvandlas till gripbar och användbar kunskap. Efterfrågan på denna typ av lösningar är stor, exempelvis från sjukvården, inom industrin, samhällssäkerhet och trafikområdet.

Visualisering och simulering är ett av de utpekade styrkeområdena i den strategi för smart specialisering som utarbetats för regionen. Redan i dag finns här ett stort antal företag som verkar inom området. Visual Sweden vill skapa och utveckla gemensamma strukturer som är till nytta för alla aktörer.

– Det handlar både om att utgående från grundläggande forskning, bygga infrastruktur, tjänster och aktiviteter och demonstratorer med bred tillämpning. Även om mycket spännande forskning återstår är visualisering nu ett moget område som kan skapa stor nytta i samhället. Visual Sweden skapar den arena som gör detta möjligt, säger Anders Ynnerman, professor vid Linköpings universitet.

Redan den 15 mars startar arbetet med att planera och rusta den nya organisationen som ska göra verklighet av idéerna.


Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28