Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-19 för protokoll

[2019-12-19]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 december 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 17 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/category/65-2019