Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-15 (HSN)

[2019-04-15]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 8 april 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 15 april 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll.