Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-16

[2019-10-16]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 oktober med regionfullmäktige har justerats den 16 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll