Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-01

[2019-04-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 mars 2019 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 28 mars 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 1 april 2019

Länk: https://www.samordning.org/