Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-02-13

[2019-02-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 12 februari 2019 med regionutvecklingsnämndens presidium har justerats den 13 februari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokollet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.