Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-01-29

[2019-01-29]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 januari 2019 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 29 januari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.