Region Östergötland

Tillkännagivande av protokolljustering 2018-03-06

[2018-03-06]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 6 mars 2018 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 34 omedelbart justerats;

Beslut om kravspecifikation för upphandling av psykologisk bedömning och behandling av extremt tandvårdsrädda

Dnr: HSN 2018-25

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 6 mars 2018.