Region Östergötland

Tillkännagivande av protokolljustering 2018-02-06

[2018-02-21]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 2 februari 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 6 februari 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

https://www.samordning.org/vastra-ostergotland/dokument/601-dokument-2018