Region Östergötland

Justering av protokoll 2018-06-11

[2018-06-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 juni 2018 med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium har justerats den 11 juni 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 11 juni 2018.