Region Östergötland

Anslagsbevis omedelbar justering av protokoll 2018-03-01

[2018-03-01]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 1 mars 2018 med Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har följande ärende, § 25 omedelbart justerats

Allmän trafikplikt för stadstrafiken i Linköping och Norrköping samt kungörelse av beslut

Dnr: TSN 2018-31

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen,
S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar >>>