Region Östergötland

Anslagsbevis om protokoll 2018-10-01

[2018-10-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 september 2018 med Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregion har justerats den 1 oktober 2018

Länk till protokoll >>>